Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93% 86.07%
2021 96.36% 96.88%
2020 95.65% 98.13%
2019 97.7% 95.88%
2018 95.87% 95.87%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats