Medicina

Codi RUCT : 5600242. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 110
2020 110
2019 110
2018 110
2017 75
2016 75
2015 75
2014 75
2013 75

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 98 0% 75.51% 24.49%
2020 99 0% 63.64% 36.36%
2019 99 3.03% 54.55% 45.45%
2018 105 1.9% 74.29% 25.71%
2017 103 0% 65.05% 34.95%
2016 92 0% 70.65% 29.35%
2015 158 0.63% 70.89% 29.11%
2014 89 8.99% 26.97% 73.03%
2013 66 3.03% 24.24% 75.76%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 569 0.88% 57.12% 42.88%
2020 621 0.81% 58.29% 41.71%
2019 619 0.97% 60.9% 39.1%
2018 636 0.63% 63.99% 36.01%
2017 596 0.17% 62.92% 37.08%
2016 552 0.54% 67.39% 32.61%
2015 476 4.62% 67.23% 32.77%
2014 239 34.31% 25.52% 74.48%
2013 126 1.59% 26.19% 73.81%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 98 20.41% 17.35% 9.18% 53.06%
2020 99 17.17% 16.16% 9.09% 57.58%
2019 99 15.15% 13.13% 4.04% 67.68%
2018 105 17.14% 14.29% 3.81% 64.76%
2017 103 17.48% 22.33% 5.83% 54.37%
2016 92 60.87% 20.65% 13.04% 5.43%
2015 158 42.41% 13.92% 8.23% 34.81%
2014 89 16.85% 15.73% 4.49% 62.92%
2013 66 22.73% 13.64% 4.55% 59.09%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 569 23.55% 15.29% 6.15% 55.01%
2020 621 28.99% 14.33% 6.12% 50.4%
2019 619 31.5% 14.22% 5.82% 48.14%
2018 636 37.26% 13.84% 5.5% 43.08%
2017 596 42.28% 13.76% 6.21% 37.25%
2016 552 52.17% 11.23% 6.16% 30.07%
2015 476 50.84% 9.45% 4.62% 34.66%
2014 239 44.35% 9.62% 2.93% 43.1%
2013 126 53.97% 7.14% 2.38% 36.51%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 98 0%
2020 99 0%
2019 99 0%
2018 105 0%
2017 103 0%
2016 92 0%
2015 158 0%
2014 89 0%
2013 66 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 60 38 7.14%
2020 61 38 14.14%
2019 62 37 17.17%
2018 68 37 20.95%
2017 69 34 27.18%
2016 56 36 15.22%
2015 107 51 13.92%
2014 63 26 17.98%
2013 50 16 21.21%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 365 204 15.29%
2020 402 219 16.43%
2019 400 219 16.32%
2018 425 211 16.19%
2017 402 194 15.6%
2016 374 178 11.96%
2015 332 144 11.55%
2014 174 65 13.81%
2013 92 34 13.49%

Matriculats per sexe

Dones Homes