Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 30 90% 100% 10%
2020 15 93.333% 93.333% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 74 90.541% 93.056% 2.703%
2017 43 74.419% 80% 6.977%
2016 56 80.357% 91.837% 12.5%
2015 53 81.132% 91.489% 11.321%
2014 39 92.308% 97.297% 5.128%
2013 23 69.565% 88.889% 21.739%
2012 28 75% 100% 25%
2011 32 75% 82.759% 9.375%
2010 18 88.889% 94.118% 5.556%
2009 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500149 5
  100%
  100%
  0%
2021 2500149 30
  90%
  100%
  10%
2020 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500149 14
  93%
  93%
  0%
2019 2501919 1
  100%
  100%
  0%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500149 12
  100%
  100%
  0%
2018 2501919 31
  84%
  87%
  3%
7000498 12
  83%
  91%
  8%
2500149 19
  100%
  100%
  0%
2017 2501919 19
  74%
  82%
  11%
2500149 11
  73%
  80%
  9%
2016 2501919 27
  81%
  88%
  7%
2500149 12
  83%
  100%
  17%
2015 2501919 25
  68%
  89%
  24%
2500149 13
  92%
  92%
  0%
2014 2501919 30
  90%
  96%
  7%
2500149 8
  100%
  100%
  0%
2013 2501919 23
  70%
  89%
  22%
2012 2501919 28
  75%
  100%
  25%
2011 2501919 20
  70%
  78%
  10%
2500149 12
  83%
  91%
  8%
2010 2501919 8
  100%
  100%
  0%
2500149 10
  80%
  89%
  10%
2009 2500149 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500149 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2021 2500149 30 10% 7% 40% 33% 0% 10%
2020 7000498 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 14 0% 14% 57% 21% 7% 0%
2019 2501919 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000498 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 12 0% 92% 8% 0% 0% 0%
2018 2501919 31 3% 0% 23% 58% 13% 3%
7000498 12 0% 0% 8% 75% 8% 8%
2500149 19 11% 5% 53% 32% 0% 0%
2017 2501919 19 5% 0% 16% 53% 16% 11%
2500149 11 9% 0% 27% 36% 18% 9%
2016 2501919 27 4% 7% 15% 56% 11% 7%
2500149 12 17% 25% 25% 17% 0% 17%
2015 2501919 25 4% 8% 28% 28% 8% 24%
2500149 13 8% 8% 38% 38% 8% 0%
2014 2501919 30 3% 10% 23% 53% 3% 7%
2500149 8 13% 38% 38% 13% 0% 0%
2013 2501919 23 4% 13% 30% 22% 9% 22%
2012 2501919 28 4% 4% 11% 57% 0% 25%
2011 2501919 20 5% 10% 30% 25% 20% 10%
2500149 12 17% 8% 42% 17% 8% 8%
2010 2501919 8 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2500149 10 10% 10% 50% 10% 10% 10%
2009 2500149 5 0% 20% 40% 20% 0% 20%