Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 94 88% 93% 5%
2018 113 90% 94% 4%
2017 89 83% 90% 8%
2016 89 89% 98% 9%
2015 102 91% 97% 6%
2014 107 86% 92% 7%
2013 125 85% 92% 8%
2012 114 68% 77% 12%
2011 129 67% 75% 11%
2010 122 54% 65% 16%
2009 92 47% 66% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500097 72
  86%
  93%
  7%
2018 7000351 19
  89%
  94%
  5%
2500097 75
  91%
  93%
  3%
2017 2500097 68
  78%
  87%
  10%
2016 2500097 68
  90%
  97%
  7%
2015 2500097 80
  91%
  97%
  6%
2014 2500097 81
  83%
  89%
  7%
2013 2500097 104
  83%
  91%
  9%
2012 2500097 92
  61%
  71%
  14%
2011 2500097 107
  61%
  69%
  12%
2010 2500097 122
  54%
  65%
  16%
2009 2500097 92
  47%
  66%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500097 72 4% 3% 26% 53% 7% 7%
2018 7000351 19 16% 0% 21% 53% 5% 5%
2500097 75 3% 1% 33% 53% 7% 3%
2017 2500097 68 3% 0% 21% 54% 12% 10%
2016 2500097 68 4% 1% 21% 63% 3% 7%
2015 2500097 80 1% 5% 45% 40% 3% 6%
2014 2500097 81 0% 0% 27% 56% 10% 7%
2013 2500097 104 2% 1% 27% 53% 9% 9%
2012 2500097 92 0% 1% 16% 43% 25% 14%
2011 2500097 107 2% 4% 15% 40% 27% 12%
2010 2500097 122 2% 3% 14% 35% 30% 16%
2009 2500097 92 3% 3% 14% 26% 24% 29%