Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 98 91% 100% 9%
2018 116 91% 95% 4%
2017 97 82% 94% 12%
2016 98 79% 93% 15%
2015 124 85% 92% 8%
2014 132 59% 72% 17%
2013 140 61% 70% 13%
2012 127 47% 61% 22%
2011 131 50% 71% 31%
2010 123 51% 74% 31%
2009 104 50% 83% 39%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500097 75
  88%
  100%
  12%
2018 7000351 22
  82%
  95%
  14%
2500097 71
  92%
  94%
  3%
2017 2500097 74
  81%
  95%
  15%
2016 2500097 76
  79%
  94%
  16%
2015 2500097 101
  83%
  91%
  9%
2014 2500097 104
  51%
  64%
  20%
2013 2500097 118
  58%
  67%
  14%
2012 2500097 104
  41%
  56%
  26%
2011 2500097 109
  41%
  64%
  36%
2010 2500097 123
  51%
  74%
  31%
2009 2500097 104
  50%
  83%
  39%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500097 75 3% 41% 31% 13% 0% 12%
2018 7000351 22 5% 5% 27% 45% 5% 14%
2500097 71 6% 0% 32% 54% 6% 3%
2017 2500097 74 3% 4% 30% 45% 4% 15%
2016 2500097 76 4% 0% 30% 45% 5% 16%
2015 2500097 101 1% 0% 24% 58% 8% 9%
2014 2500097 104 0% 0% 10% 41% 29% 20%
2013 2500097 118 2% 0% 11% 45% 29% 14%
2012 2500097 104 0% 3% 9% 30% 33% 26%
2011 2500097 109 5% 1% 10% 26% 23% 36%
2010 2500097 123 2% 5% 15% 30% 18% 31%
2009 2500097 104 4% 3% 17% 26% 11% 39%