Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 23 91.304% 100% 8.696%
2020 1 100% 100% 0%
2019 29 93.103% 96.429% 3.448%
2018 2 100% 100% 0%
2017 30 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 19
  95%
  100%
  5%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 26
  92%
  96%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 27
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500245 19 5% 26% 42% 21% 0% 5%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2020 2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500245 26 4% 27% 31% 31% 4% 4%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500245 27 4% 15% 56% 26% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2016 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500245 22 5% 18% 32% 45% 0% 0%