Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2017 3 100% 100% 0%
2016 23 91.304% 95.455% 4.348%
2015 7 85.714% 85.714% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2012 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 21
  90%
  95%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500245 7
  86%
  86%
  0%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500245 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500245 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2500245 21 5% 5% 43% 38% 5% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500245 7 0% 0% 43% 43% 14% 0%
2014 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%