Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 33 91% 97% 6%
2018 33 91% 97% 6%
2017 36 97% 100% 3%
2016 34 94% 94% 0%
2015 17 82% 100% 18%
2014 44 95% 98% 2%
2013 1 100% 100% 0%
2012 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500245 25
  96%
  100%
  4%
1355 24
  0%
  0%
  50%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 26
  96%
  100%
  4%
1353 105
  71%
  83%
  14%
2017 2500245 31
  97%
  100%
  3%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 23
  100%
  100%
  0%
1353 165
  82%
  82%
  0%
2015 2500245 17
  82%
  100%
  18%
2014 2500245 44
  95%
  98%
  2%
2013 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500245 25 8% 4% 28% 56% 0% 4%
1355 24 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 90 0% 17% 67% 17% 0% 0%
2018 2500245 26 8% 12% 54% 23% 0% 4%
1353 105 0% 0% 14% 57% 14% 14%
2017 2500245 31 3% 13% 61% 19% 0% 3%
1353 75 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2016 2500245 23 0% 9% 70% 22% 0% 0%
1353 165 9% 0% 64% 9% 18% 0%
2015 2500245 17 0% 24% 41% 18% 0% 18%
2014 2500245 44 2% 9% 57% 27% 2% 2%
2013 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 22 5% 18% 59% 18% 0% 0%