Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 26 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 32 91% 91% 0%
2016 38 92% 97% 5%
2015 1 100% 100% 0%
2014 31 90% 93% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500245 24
  100%
  100%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 27
  89%
  89%
  0%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 38
  92%
  97%
  5%
2015 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 31
  90%
  93%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500245 24 4% 8% 88% 0% 0% 0%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500245 27 4% 11% 44% 30% 11% 0%
1353 75 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2016 2500245 38 3% 13% 74% 3% 3% 5%
2015 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 31 0% 0% 32% 58% 6% 3%