Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%
2014 19 100% 100% 0%
2013 30 93% 97% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 19
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 29
  93%
  96%
  3%
4313157 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 19 0% 16% 68% 16% 0% 0%
2013 2500245 29 0% 21% 41% 31% 3% 3%
4313157 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%