Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 27 74% 87% 15%
2018 37 73% 93% 22%
2017 14 79% 100% 21%
2016 25 80% 87% 8%
2015 26 77% 87% 12%
2014 34 88% 94% 6%
2013 17 88% 94% 6%
2012 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 19
  79%
  83%
  5%
2500501 8
  62%
  100%
  38%
2018 2500241 15
  67%
  83%
  20%
2500501 20
  75%
  100%
  25%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 5
  100%
  100%
  0%
2500501 8
  75%
  100%
  25%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500241 12
  83%
  91%
  8%
2500501 13
  77%
  83%
  8%
2015 2500241 14
  71%
  91%
  21%
2500501 12
  83%
  83%
  0%
2014 2500241 16
  81%
  87%
  6%
2500501 18
  94%
  100%
  6%
2013 2500241 6
  67%
  80%
  17%
2500501 11
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 8
  100%
  100%
  0%
2500501 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 19 11% 16% 21% 32% 16% 5%
2500501 8 0% 0% 50% 13% 0% 38%
2018 2500241 15 13% 7% 27% 20% 13% 20%
2500501 20 0% 10% 15% 40% 0% 25%
1353 30 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2017 2500241 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2500501 8 13% 0% 63% 0% 0% 25%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500241 12 0% 8% 50% 25% 8% 8%
2500501 13 8% 15% 38% 15% 15% 8%
2015 2500241 14 7% 7% 29% 29% 7% 21%
2500501 12 8% 17% 25% 33% 17% 0%
2014 2500241 16 0% 6% 6% 69% 13% 6%
2500501 18 6% 11% 61% 17% 0% 6%
2013 2500241 6 17% 17% 33% 0% 17% 17%
2500501 11 0% 18% 45% 36% 0% 0%
2012 2500241 8 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2500501 17 6% 12% 41% 41% 0% 0%