Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 54 98% 100% 2%
2018 57 86% 89% 4%
2017 61 90% 95% 5%
2016 63 89% 98% 10%
2015 70 87% 97% 10%
2014 82 90% 95% 5%
2013 72 90% 94% 4%
2012 66 94% 94% 0%
2011 49 92% 94% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 50
  98%
  100%
  2%
2500501 4
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 54
  87%
  90%
  4%
2500501 2
  50%
  50%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 56
  89%
  94%
  5%
2500501 4
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 60
  90%
  98%
  8%
2500501 3
  67%
  100%
  33%
2015 2500241 62
  89%
  96%
  8%
2500501 8
  75%
  100%
  25%
2014 2500241 74
  91%
  96%
  5%
2500501 8
  88%
  88%
  0%
2013 2500241 67
  90%
  94%
  4%
2500501 5
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 56
  93%
  93%
  0%
2500501 10
  100%
  100%
  0%
2011 2500241 49
  92%
  94%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 50 2% 6% 34% 56% 0% 2%
2500501 4 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2018 2500241 54 4% 0% 31% 52% 9% 4%
2500501 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500241 56 4% 2% 30% 54% 5% 5%
2500501 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 60 2% 0% 32% 57% 2% 8%
2500501 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2015 2500241 62 2% 2% 44% 42% 3% 8%
2500501 8 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2014 2500241 74 5% 1% 30% 54% 4% 5%
2500501 8 0% 25% 13% 50% 13% 0%
2013 2500241 67 3% 0% 36% 51% 6% 4%
2500501 5 20% 40% 0% 40% 0% 0%
2012 2500241 56 4% 2% 34% 54% 7% 0%
2500501 10 10% 20% 50% 20% 0% 0%
2011 2500241 49 2% 6% 31% 53% 6% 2%