Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 115 75.652% 87% 13.043%
2021 139 82.014% 95.798% 14.388%
2020 136 86.765% 96.721% 10.294%
2019 116 89.655% 98.113% 8.621%
2018 106 83.019% 94.624% 12.264%
2017 87 81.609% 94.667% 13.793%
2016 115 81.739% 89.524% 8.696%
2015 111 86.486% 90.566% 4.505%
2014 125 86.4% 95.575% 9.6%
2013 128 83.594% 94.69% 11.719%
2012 112 87.5% 96.078% 8.929%
2011 115 89.565% 97.17% 7.826%
2010 80 91.25% 98.649% 7.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 113
  77%
  87%
  12%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500501 136
  82%
  96%
  15%
2020 2500501 136
  87%
  97%
  10%
2019 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500501 113
  89%
  98%
  9%
2018 2500241 5
  80%
  100%
  20%
2500501 98
  84%
  94%
  11%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500241 9
  78%
  100%
  22%
2500501 78
  82%
  94%
  13%
2016 2500241 5
  60%
  60%
  0%
2500501 109
  83%
  91%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 4
  100%
  100%
  0%
2500501 107
  86%
  90%
  5%
2014 2500241 9
  89%
  100%
  11%
2500501 116
  86%
  95%
  9%
2013 2500241 11
  82%
  90%
  9%
2500501 117
  84%
  95%
  12%
2012 2500501 112
  88%
  96%
  9%
2011 2500501 115
  90%
  97%
  8%
2010 2500501 80
  91%
  99%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 113 3% 4% 24% 47% 12% 12%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500241 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500501 136 4% 4% 32% 41% 4% 15%
2020 2500501 136 4% 9% 31% 43% 3% 10%
2019 2500241 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500501 113 5% 18% 33% 34% 2% 9%
2018 2500241 5 0% 20% 20% 40% 0% 20%
2500501 98 4% 12% 37% 31% 5% 11%
1353 48 0% 33% 0% 33% 0% 33%
2017 2500241 9 0% 44% 11% 22% 0% 22%
2500501 78 5% 19% 41% 17% 5% 13%
2016 2500241 5 0% 0% 60% 0% 40% 0%
2500501 109 5% 7% 38% 33% 8% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500241 4 25% 25% 0% 50% 0% 0%
2500501 107 3% 22% 35% 26% 9% 5%
2014 2500241 9 0% 0% 22% 67% 0% 11%
2500501 116 2% 10% 33% 41% 4% 9%
2013 2500241 11 18% 36% 27% 0% 9% 9%
2500501 117 3% 9% 33% 38% 4% 12%
2012 2500501 112 2% 10% 38% 38% 4% 9%
2011 2500501 115 2% 14% 50% 24% 3% 8%
2010 2500501 80 1% 15% 54% 21% 1% 8%