Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 102 75% 89% 15%
2018 81 81% 94% 14%
2017 85 80% 92% 13%
2016 90 76% 84% 10%
2015 89 75% 86% 12%
2014 89 83% 94% 11%
2013 90 93% 97% 3%
2012 93 86% 92% 6%
2011 75 75% 84% 11%
2010 77 94% 97% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 63
  73%
  85%
  14%
2503702 37
  81%
  94%
  14%
2500243 2
  50%
  100%
  50%
2018 2500241 55
  82%
  94%
  13%
2500243 25
  84%
  100%
  16%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2017 2500241 63
  83%
  95%
  13%
2500243 19
  68%
  81%
  16%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 70
  76%
  82%
  7%
2500243 16
  69%
  92%
  25%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 64
  75%
  86%
  12%
2500243 25
  76%
  86%
  12%
2014 2500241 69
  84%
  92%
  9%
2500243 18
  83%
  100%
  17%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  0%
  0%
  100%
2013 2500241 75
  93%
  96%
  3%
2500243 15
  93%
  100%
  7%
2012 2500241 76
  91%
  95%
  4%
2500243 17
  65%
  79%
  18%
2011 2500241 64
  81%
  87%
  6%
2500243 11
  36%
  57%
  36%
2010 2500241 62
  97%
  98%
  2%
2500243 15
  80%
  92%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 63 3% 6% 22% 41% 13% 14%
2503702 37 5% 5% 38% 32% 5% 14%
2500243 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2018 2500241 55 7% 5% 36% 33% 5% 13%
2500243 25 0% 0% 36% 48% 0% 16%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500241 63 6% 3% 43% 30% 5% 13%
2500243 19 0% 5% 42% 21% 16% 16%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500241 70 7% 6% 37% 26% 17% 7%
2500243 16 0% 6% 19% 44% 6% 25%
2501907 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 64 3% 6% 19% 47% 13% 13%
2500243 25 4% 0% 32% 40% 12% 12%
2014 2500241 69 3% 1% 22% 58% 7% 9%
2500243 18 11% 6% 11% 56% 0% 17%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2013 2500241 75 4% 1% 27% 61% 4% 3%
2500243 15 0% 0% 40% 53% 0% 7%
2012 2500241 76 0% 4% 37% 50% 5% 4%
2500243 17 0% 0% 18% 47% 18% 18%
2011 2500241 64 5% 5% 28% 44% 13% 6%
2500243 11 0% 0% 9% 27% 27% 36%
2010 2500241 62 3% 3% 34% 56% 2% 2%
2500243 15 13% 7% 20% 40% 7% 13%