Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 73 89% 97% 8%
2018 80 91% 96% 5%
2017 85 88% 96% 8%
2016 69 83% 95% 13%
2015 66 70% 84% 17%
2014 91 84% 92% 9%
2013 116 92% 96% 4%
2012 144 75% 84% 10%
2011 57 84% 89% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 8
  100%
  100%
  0%
2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500243 6
  100%
  100%
  0%
2500239 54
  87%
  96%
  9%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 12
  92%
  92%
  0%
2500243 3
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500239 59
  92%
  96%
  5%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2017 2500241 10
  90%
  90%
  0%
2500243 13
  92%
  100%
  8%
2501802 2
  100%
  100%
  0%
2500239 53
  85%
  96%
  11%
1353 105
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 9
  89%
  100%
  11%
2500243 5
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 41
  76%
  91%
  17%
1353 180
  92%
  100%
  8%
2015 2500241 11
  82%
  90%
  9%
2500243 6
  67%
  100%
  33%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500239 46
  65%
  79%
  17%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 21
  81%
  89%
  10%
2500243 4
  100%
  100%
  0%
2500239 66
  83%
  92%
  9%
2013 2500241 5
  100%
  100%
  0%
2500243 2
  100%
  100%
  0%
2500239 109
  92%
  96%
  5%
2012 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2500243 2
  100%
  100%
  0%
2500239 136
  74%
  83%
  11%
2011 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500239 56
  84%
  89%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2500245 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500243 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2500239 54 2% 9% 44% 31% 4% 9%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 12 17% 8% 25% 42% 8% 0%
2500243 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501802 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 59 3% 7% 46% 36% 3% 5%
1353 60 0% 25% 50% 0% 0% 25%
2017 2500241 10 10% 30% 40% 10% 10% 0%
2500243 13 8% 69% 8% 8% 0% 8%
2501802 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500239 53 2% 6% 32% 45% 4% 11%
1353 105 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2016 2500241 9 0% 0% 56% 33% 0% 11%
2500243 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 41 7% 0% 34% 34% 7% 17%
1353 180 0% 0% 8% 83% 0% 8%
2015 2500241 11 0% 0% 27% 55% 9% 9%
2500243 6 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2501907 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501792 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500239 46 0% 0% 30% 35% 17% 17%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500241 21 5% 5% 19% 52% 10% 10%
2500243 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 66 0% 0% 52% 32% 8% 9%
2013 2500241 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2500243 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 109 0% 3% 44% 45% 4% 5%
2012 2500241 6 17% 0% 50% 33% 0% 0%
2500243 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500239 136 2% 7% 36% 29% 15% 11%
2011 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 56 5% 13% 36% 30% 11% 5%