Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 95% 100% 5%
2018 37 92% 100% 8%
2017 34 88% 100% 12%
2016 27 96% 100% 4%
2015 38 97% 100% 3%
2014 15 93% 100% 7%
2013 35 91% 94% 3%
2012 42 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500257 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500257 36
  92%
  100%
  8%
1355 12
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 32
  88%
  100%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 27
  96%
  100%
  4%
2015 2500257 38
  97%
  100%
  3%
2014 2500257 15
  93%
  100%
  7%
2013 2500257 35
  91%
  94%
  3%
2012 2500257 42
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500257 20 0% 0% 75% 20% 0% 5%
2018 2500257 36 0% 0% 67% 25% 0% 8%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 32 0% 0% 78% 9% 0% 13%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 27 7% 11% 52% 26% 0% 4%
2015 2500257 38 5% 11% 76% 5% 0% 3%
2014 2500257 15 7% 33% 47% 7% 0% 7%
2013 2500257 35 3% 0% 69% 20% 6% 3%
2012 2500257 42 0% 2% 60% 38% 0% 0%