Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 89 84% 88% 4%
2018 114 86% 91% 5%
2017 88 85% 89% 5%
2016 86 84% 90% 7%
2015 104 81% 90% 11%
2014 92 72% 77% 7%
2013 100 74% 84% 12%
2012 86 64% 71% 10%
2011 90 77% 86% 11%
2010 61 56% 69% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000500 23
  83%
  86%
  4%
2500257 66
  85%
  89%
  5%
2018 7000500 20
  80%
  94%
  15%
2500257 74
  84%
  87%
  4%
2017 2500257 70
  83%
  88%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 69
  80%
  87%
  9%
2015 2500257 88
  77%
  88%
  12%
2014 2500257 91
  71%
  76%
  7%
2013 2500257 100
  74%
  84%
  12%
2012 2500257 86
  64%
  71%
  10%
2011 2500257 90
  77%
  86%
  11%
2010 2500257 61
  56%
  69%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000500 23 9% 13% 39% 22% 13% 4%
2500257 66 5% 8% 53% 20% 11% 5%
2018 7000500 20 20% 15% 40% 5% 5% 15%
2500257 74 4% 5% 36% 38% 12% 4%
2017 2500257 70 1% 14% 30% 36% 11% 6%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2016 2500257 69 4% 7% 32% 36% 12% 9%
2015 2500257 88 7% 9% 32% 30% 10% 13%
2014 2500257 91 8% 4% 22% 37% 22% 7%
2013 2500257 100 2% 7% 35% 30% 14% 12%
2012 2500257 86 2% 5% 29% 28% 26% 10%
2011 2500257 90 4% 1% 30% 41% 12% 11%
2010 2500257 61 7% 3% 23% 23% 25% 20%