Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2016 43 95% 95% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 13 77% 100% 23%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2016 2500239 40
  95%
  95%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500239 13
  77%
  100%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2016 2500239 40 8% 0% 43% 45% 5% 0%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2014 2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500239 13 0% 0% 31% 46% 0% 23%