Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2016 25 96% 100% 4%
2015 29 100% 100% 0%
2014 43 98% 100% 2%
2013 33 100% 100% 0%
2012 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2016 2500239 24
  96%
  100%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 29
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 43
  98%
  100%
  2%
2013 2500239 33
  100%
  100%
  0%
2012 2500239 36
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2016 2500239 24 4% 29% 50% 13% 0% 4%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 29 3% 34% 52% 10% 0% 0%
2014 2500239 43 0% 9% 58% 30% 0% 2%
2013 2500239 33 0% 12% 70% 18% 0% 0%
2012 2500239 36 0% 17% 64% 19% 0% 0%