Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2018 1 100% 100% 0%
2017 14 79% 92% 14%
2016 38 68% 84% 18%
2015 40 85% 94% 10%
2014 43 100% 100% 0%
2013 35 89% 94% 6%
2012 31 87% 93% 6%
2011 36 83% 91% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 12
  75%
  90%
  17%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 37
  68%
  83%
  19%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 40
  85%
  94%
  10%
2014 2500239 43
  100%
  100%
  0%
2013 2500239 35
  89%
  94%
  6%
2012 2500239 31
  87%
  93%
  6%
2011 2500239 36
  83%
  91%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500239 12 0% 25% 25% 25% 8% 17%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2016 2500239 37 8% 3% 38% 19% 14% 19%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500239 40 3% 3% 45% 35% 5% 10%
2014 2500239 43 5% 35% 37% 23% 0% 0%
2013 2500239 35 0% 0% 49% 40% 6% 6%
2012 2500239 31 6% 32% 23% 26% 6% 6%
2011 2500239 36 0% 3% 44% 36% 8% 8%