Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2017 16 81% 93% 12%
2016 35 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%
2013 2 50% 100% 50%
2012 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 2500239 15
  80%
  92%
  13%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 35
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500239 2
  50%
  100%
  50%
2012 2500239 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 2500239 15 7% 0% 53% 20% 7% 13%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500239 35 6% 29% 51% 14% 0% 0%
2014 2500239 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2013 2500239 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2012 2500239 7 0% 29% 43% 29% 0% 0%