Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 49 94% 98% 4%
2018 41 90% 100% 10%
2017 34 85% 100% 15%
2016 39 85% 100% 15%
2015 44 89% 100% 11%
2014 90 92% 99% 7%
2013 76 83% 91% 9%
2012 52 87% 98% 12%
2011 54 94% 98% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 49
  94%
  98%
  4%
2018 2500239 39
  90%
  100%
  10%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 33
  88%
  100%
  12%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500239 39
  85%
  100%
  15%
2015 2500239 44
  89%
  100%
  11%
2014 2500239 90
  92%
  99%
  7%
2013 2500239 76
  83%
  91%
  9%
2012 2500239 52
  87%
  98%
  12%
2011 2500239 54
  94%
  98%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 49 4% 8% 43% 39% 2% 4%
2018 2500239 39 3% 5% 62% 21% 0% 10%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500239 33 3% 6% 39% 39% 0% 12%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500239 39 3% 10% 28% 44% 0% 15%
2015 2500239 44 5% 7% 52% 25% 0% 11%
2014 2500239 90 2% 0% 37% 53% 1% 7%
2013 2500239 76 3% 4% 39% 37% 8% 9%
2012 2500239 52 2% 0% 15% 69% 2% 12%
2011 2500239 54 4% 7% 28% 56% 2% 4%