Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 50 98% 100% 2%
2018 39 92% 97% 5%
2017 41 85% 100% 15%
2016 38 68% 100% 32%
2015 55 95% 100% 5%
2014 79 94% 100% 6%
2013 68 90% 100% 10%
2012 57 88% 94% 7%
2011 49 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 48
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 37
  92%
  97%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 39
  87%
  100%
  13%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500239 34
  71%
  100%
  29%
1353 60
  50%
  100%
  50%
2015 2500239 55
  95%
  100%
  5%
2014 2500239 79
  94%
  100%
  6%
2013 2500239 68
  90%
  100%
  10%
2012 2500239 57
  88%
  94%
  7%
2011 2500239 49
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 48 6% 21% 69% 4% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500239 37 5% 5% 68% 14% 3% 5%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500239 39 3% 0% 36% 49% 0% 13%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500239 34 0% 15% 35% 21% 0% 29%
1353 60 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500239 55 4% 0% 40% 51% 0% 5%
2014 2500239 79 0% 1% 56% 37% 0% 6%
2013 2500239 68 4% 0% 44% 41% 0% 10%
2012 2500239 57 4% 2% 26% 56% 5% 7%
2011 2500239 49 2% 10% 65% 18% 0% 4%