Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 52 75% 85% 12%
2018 62 81% 88% 8%
2017 61 89% 95% 7%
2016 36 75% 84% 11%
2015 44 89% 91% 2%
2014 42 93% 95% 2%
2013 81 98% 100% 2%
2012 70 96% 99% 3%
2011 73 99% 100% 1%
2010 71 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 50
  76%
  84%
  10%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 60
  80%
  87%
  8%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 56
  89%
  96%
  7%
1353 75
  80%
  80%
  0%
2016 2500239 34
  74%
  83%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 44
  89%
  91%
  2%
2014 2500239 42
  93%
  95%
  2%
2013 2500239 81
  98%
  100%
  2%
2012 2500239 70
  96%
  99%
  3%
2011 2500239 73
  99%
  100%
  1%
2010 2500239 70
  96%
  100%
  4%
4311326 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 50 6% 6% 30% 34% 14% 10%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500239 60 2% 3% 28% 47% 12% 8%
1353 30 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2017 2500239 56 4% 2% 23% 61% 4% 7%
1353 75 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2016 2500239 34 0% 3% 21% 50% 15% 12%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500239 44 5% 5% 16% 64% 9% 2%
2014 2500239 42 2% 5% 36% 50% 5% 2%
2013 2500239 81 4% 9% 56% 30% 0% 2%
2012 2500239 70 1% 10% 44% 40% 1% 3%
2011 2500239 73 4% 3% 26% 66% 0% 1%
2010 2500239 70 4% 10% 31% 50% 0% 4%
4311326 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%