Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 22 100% 100% 0%
2018 25 96% 100% 4%
2017 20 70% 82% 15%
2016 28 89% 100% 11%
2015 38 95% 100% 5%
2014 11 100% 100% 0%
2013 16 94% 100% 6%
2012 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 18
  100%
  100%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 25
  96%
  100%
  4%
2017 2500239 18
  78%
  93%
  17%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2016 2500239 26
  88%
  100%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 38
  95%
  100%
  5%
2014 2500239 11
  100%
  100%
  0%
2013 2500239 16
  94%
  100%
  6%
2012 2500239 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 18 6% 44% 50% 0% 0% 0%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 45 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2018 2500239 25 4% 60% 24% 8% 0% 4%
2017 2500239 18 6% 28% 39% 6% 6% 17%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500239 26 4% 27% 50% 8% 0% 12%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 38 0% 66% 26% 3% 0% 5%
2014 2500239 11 9% 73% 18% 0% 0% 0%
2013 2500239 16 6% 31% 50% 6% 0% 6%
2012 2500239 11 0% 18% 55% 27% 0% 0%