Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 52 92% 96% 4%
2018 56 84% 89% 5%
2017 40 68% 73% 8%
2016 31 68% 72% 6%
2015 58 93% 95% 2%
2014 81 83% 85% 2%
2013 66 74% 83% 11%
2012 43 58% 62% 7%
2011 91 55% 66% 16%
2010 66 56% 69% 18%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 50
  92%
  96%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 52
  85%
  88%
  4%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2017 2500239 38
  68%
  72%
  5%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500239 31
  68%
  72%
  6%
2015 2500239 58
  93%
  95%
  2%
2014 2500239 81
  83%
  85%
  2%
2013 2500239 66
  74%
  83%
  11%
2012 2500239 43
  58%
  62%
  7%
2011 2500239 91
  55%
  66%
  16%
2010 2500239 66
  56%
  69%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 50 0% 16% 24% 52% 4% 4%
1353 30 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2018 2500239 52 2% 13% 17% 52% 12% 4%
1353 60 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2017 2500239 38 0% 3% 16% 50% 26% 5%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500239 31 0% 6% 16% 45% 26% 6%
2015 2500239 58 0% 9% 19% 66% 5% 2%
2014 2500239 81 0% 7% 16% 59% 15% 2%
2013 2500239 66 2% 5% 21% 47% 15% 11%
2012 2500239 43 0% 2% 2% 53% 35% 7%
2011 2500239 91 1% 4% 9% 41% 29% 16%
2010 2500239 66 2% 12% 12% 30% 26% 18%