Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 52 85% 88% 4%
2018 45 78% 83% 7%
2017 32 91% 94% 3%
2016 38 84% 84% 0%
2015 54 93% 100% 7%
2014 72 92% 93% 1%
2013 66 89% 95% 6%
2012 63 87% 92% 5%
2011 51 86% 90% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 52
  85%
  88%
  4%
2018 2500239 40
  82%
  89%
  8%
1353 75
  40%
  40%
  0%
2017 2500239 30
  90%
  93%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 35
  83%
  83%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 54
  93%
  100%
  7%
2014 2500239 72
  92%
  93%
  1%
2013 2500239 66
  89%
  95%
  6%
2012 2500239 63
  87%
  92%
  5%
2011 2500239 51
  86%
  90%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 52 8% 2% 19% 54% 12% 4%
2018 2500239 40 5% 3% 33% 43% 10% 8%
1353 75 0% 0% 0% 40% 60% 0%
2017 2500239 30 3% 10% 37% 40% 7% 3%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500239 35 3% 14% 29% 37% 17% 0%
1353 45 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2015 2500239 54 6% 13% 48% 26% 0% 7%
2014 2500239 72 3% 17% 26% 46% 7% 1%
2013 2500239 66 3% 21% 27% 38% 5% 6%
2012 2500239 63 5% 11% 33% 38% 8% 5%
2011 2500239 51 4% 18% 41% 24% 10% 4%