Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 48 94% 96% 2%
2018 45 80% 88% 9%
2017 51 90% 94% 4%
2016 57 82% 96% 14%
2015 60 80% 96% 17%
2014 108 73% 81% 9%
2013 87 70% 78% 10%
2012 79 41% 60% 33%
2011 50 68% 72% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 45
  93%
  95%
  2%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 42
  81%
  87%
  7%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2017 2500239 33
  88%
  91%
  3%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 255
  94%
  100%
  6%
2016 2500239 47
  83%
  95%
  13%
1353 150
  80%
  100%
  20%
2015 2500239 60
  80%
  96%
  17%
2014 2500239 108
  73%
  81%
  9%
2013 2500239 87
  70%
  78%
  10%
2012 2500239 79
  41%
  60%
  33%
2011 2500239 50
  68%
  72%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 45 2% 27% 33% 31% 4% 2%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500239 42 2% 17% 50% 12% 12% 7%
1353 45 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2017 2500239 33 3% 36% 33% 15% 9% 3%
1355 12 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 255 0% 18% 76% 0% 0% 6%
2016 2500239 47 2% 17% 36% 28% 4% 13%
1353 150 0% 50% 30% 0% 0% 20%
2015 2500239 60 0% 25% 30% 25% 3% 17%
2014 2500239 108 0% 19% 31% 23% 18% 9%
2013 2500239 87 2% 6% 31% 31% 20% 10%
2012 2500239 79 1% 4% 16% 19% 27% 33%
2011 2500239 50 4% 8% 30% 26% 26% 6%