Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 54 93% 98% 6%
2018 41 88% 97% 10%
2017 38 84% 97% 13%
2016 45 82% 90% 9%
2015 44 82% 90% 9%
2014 83 87% 94% 7%
2013 55 91% 96% 5%
2012 27 67% 86% 22%
2011 79 77% 82% 6%
2010 68 72% 86% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 48
  94%
  98%
  4%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2018 2500239 40
  88%
  97%
  10%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 36
  86%
  97%
  11%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500239 39
  82%
  89%
  8%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2015 2500239 44
  82%
  90%
  9%
2014 2500239 83
  87%
  94%
  7%
2013 2500239 55
  91%
  96%
  5%
2012 2500239 27
  67%
  86%
  22%
2011 2500239 79
  77%
  82%
  6%
2010 2500239 68
  72%
  86%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 48 4% 15% 52% 23% 2% 4%
1353 90 0% 83% 0% 0% 0% 17%
2018 2500239 40 5% 0% 30% 53% 3% 10%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500239 36 0% 28% 39% 19% 3% 11%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500239 39 5% 10% 46% 21% 10% 8%
1353 90 17% 50% 17% 0% 0% 17%
2015 2500239 44 2% 14% 43% 23% 9% 9%
2014 2500239 83 4% 13% 40% 30% 6% 7%
2013 2500239 55 2% 25% 25% 38% 4% 5%
2012 2500239 27 0% 4% 7% 56% 11% 22%
2011 2500239 79 3% 10% 27% 38% 16% 6%
2010 2500239 68 6% 7% 21% 38% 12% 16%