Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 32 100% 100% 0%
2017 24 92% 100% 8%
2015 20 90% 95% 5%
2013 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500239 29
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 22
  91%
  100%
  9%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 20
  90%
  95%
  5%
2013 2500239 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 29 7% 48% 41% 3% 0% 0%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500239 22 5% 0% 55% 32% 0% 9%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500239 20 0% 5% 40% 45% 5% 5%
2013 2500239 19 0% 0% 21% 79% 0% 0%