Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2017 20 90% 100% 10%
2015 15 93% 100% 7%
2014 25 92% 92% 0%
2013 30 90% 96% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 2500239 18
  94%
  100%
  6%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2015 2500239 15
  93%
  100%
  7%
2014 2500239 25
  92%
  92%
  0%
2013 2500239 30
  90%
  96%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 2500239 18 11% 17% 56% 11% 0% 6%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500239 15 7% 20% 60% 7% 0% 7%
2014 2500239 25 4% 8% 56% 24% 8% 0%
2013 2500239 30 3% 3% 33% 50% 3% 7%