Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 1 100% 100% 0%
2018 14 93% 100% 7%
2016 16 88% 93% 6%
2015 1 100% 100% 0%
2014 6 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 14
  93%
  100%
  7%
2016 2500239 15
  87%
  93%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 6
  100%
  100%
  0%
2013 2500239 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500239 14 0% 36% 43% 14% 0% 7%
2016 2500239 15 0% 7% 53% 27% 7% 7%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500239 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2013 2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%