Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2019 63 67% 76% 13%
2018 73 68% 76% 10%
2017 62 61% 64% 5%
2016 41 63% 67% 5%
2015 45 71% 76% 7%
2014 60 82% 98% 17%
2013 95 74% 79% 6%
2012 90 74% 79% 6%
2011 86 78% 84% 7%
2010 66 68% 73% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500239 61
  67%
  76%
  11%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 73
  68%
  76%
  10%
2017 2500239 62
  61%
  64%
  5%
2016 2500239 41
  63%
  67%
  5%
2015 2500239 45
  71%
  76%
  7%
2014 2500239 60
  82%
  98%
  17%
2013 2500239 95
  74%
  79%
  6%
2012 2500239 90
  74%
  79%
  6%
2011 2500239 86
  78%
  84%
  7%
2010 2500239 66
  68%
  73%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500239 61 2% 5% 23% 36% 21% 11%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500239 73 4% 4% 12% 48% 22% 10%
2017 2500239 62 0% 0% 18% 44% 34% 5%
2016 2500239 41 0% 2% 24% 37% 32% 5%
2015 2500239 45 0% 0% 38% 33% 22% 7%
2014 2500239 60 0% 2% 27% 53% 2% 17%
2013 2500239 95 0% 1% 14% 59% 20% 6%
2012 2500239 90 1% 0% 19% 54% 20% 6%
2011 2500239 86 2% 1% 22% 52% 15% 7%
2010 2500239 66 0% 2% 15% 52% 26% 6%