Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2017 1 100% 100% 0%
2016 15 87% 87% 0%
2015 14 93% 100% 7%
2013 1 0% 0% 100%
2012 5 80% 100% 20%
2011 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 2500248 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500248 9
  100%
  100%
  0%
1353 90
  67%
  67%
  0%
2015 2500248 14
  93%
  100%
  7%
2013 2500248 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500248 5
  80%
  100%
  20%
2011 2500248 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500248 9 11% 11% 33% 44% 0% 0%
1353 90 0% 0% 17% 50% 33% 0%
2015 2500248 14 7% 7% 36% 43% 0% 7%
2013 2500248 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500248 5 20% 20% 20% 20% 0% 20%
2011 2500248 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%