Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 97.561% 97.561% 0%
2021 37 100% 100% 0%
2020 45 100% 100% 0%
2019 44 97.727% 97.727% 0%
2018 18 83.333% 93.75% 11.111%
2017 36 100% 100% 0%
2016 25 100% 100% 0%
2015 43 95.349% 100% 4.651%
2014 42 100% 100% 0%
2013 40 100% 100% 0%
2012 30 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 39
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500240 37
  100%
  100%
  0%
2020 2500240 44
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500240 42
  98%
  98%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500240 17
  82%
  93%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 32
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500240 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500240 43
  95%
  100%
  5%
2014 2500240 42
  100%
  100%
  0%
2013 2500240 40
  100%
  100%
  0%
2012 2500240 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 39 5% 3% 67% 23% 3% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500240 37 5% 5% 54% 35% 0% 0%
2020 2500240 44 0% 5% 55% 41% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500240 42 0% 33% 31% 33% 2% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500240 17 0% 18% 59% 6% 6% 12%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500240 32 6% 6% 34% 53% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2016 2500240 24 0% 8% 71% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500240 43 2% 12% 60% 21% 0% 5%
2014 2500240 42 5% 12% 52% 31% 0% 0%
2013 2500240 40 3% 15% 53% 30% 0% 0%
2012 2500240 30 3% 23% 70% 3% 0% 0%