Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 86.364% 87.692% 1.515%
2021 62 83.871% 88.136% 4.839%
2020 70 92.857% 94.203% 1.429%
2019 67 83.582% 86.154% 2.985%
2018 65 70.769% 77.966% 9.231%
2017 62 90.323% 96.552% 6.452%
2016 64 85.938% 93.22% 7.812%
2015 63 87.302% 91.667% 4.762%
2014 56 94.643% 100% 5.357%
2013 63 87.302% 93.22% 6.349%
2012 65 93.846% 93.846% 0%
2011 85 82.353% 90.909% 9.412%
2010 82 82.927% 93.151% 10.976%
2009 77 75.325% 80.556% 6.494%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 62
  87%
  89%
  2%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500240 62
  84%
  88%
  5%
2020 2500240 70
  93%
  94%
  1%
2019 2500240 67
  84%
  86%
  3%
2018 2500240 64
  70%
  78%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500240 58
  93%
  96%
  3%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2016 2500240 63
  86%
  93%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500240 63
  87%
  92%
  5%
2014 2500240 56
  95%
  100%
  5%
2013 2500240 63
  87%
  93%
  6%
2012 2500240 64
  94%
  94%
  0%
4312637 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500240 84
  82%
  91%
  10%
4312637 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500240 82
  83%
  93%
  11%
2009 2500240 77
  75%
  81%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 62 2% 3% 19% 63% 11% 2%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2021 2500240 62 2% 0% 18% 65% 11% 5%
2020 2500240 70 0% 0% 30% 63% 6% 1%
2019 2500240 67 3% 0% 22% 58% 13% 3%
2018 2500240 64 2% 2% 17% 50% 20% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500240 58 3% 2% 28% 60% 3% 3%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2016 2500240 63 3% 8% 33% 41% 6% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500240 63 3% 0% 21% 63% 8% 5%
2014 2500240 56 4% 4% 32% 55% 0% 5%
2013 2500240 63 3% 0% 24% 60% 6% 6%
2012 2500240 64 2% 5% 30% 58% 6% 0%
4312637 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500240 84 6% 2% 32% 42% 8% 10%
4312637 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2010 2500240 82 5% 0% 32% 46% 6% 11%
2009 2500240 77 5% 1% 14% 55% 18% 6%