Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 48 85% 91% 6%
2018 56 84% 87% 4%
2017 50 74% 86% 14%
2016 39 72% 76% 5%
2015 38 92% 95% 3%
2014 41 90% 92% 2%
2013 53 83% 96% 13%
2012 55 91% 100% 9%
2011 59 78% 94% 17%
2010 53 91% 92% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500240 47
  87%
  91%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500240 56
  84%
  87%
  4%
2017 2500240 48
  75%
  86%
  12%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500240 39
  72%
  76%
  5%
2015 2500240 38
  92%
  95%
  3%
2014 2500240 41
  90%
  92%
  2%
2013 2500240 53
  83%
  96%
  13%
2012 2500240 55
  91%
  100%
  9%
2011 2500240 59
  78%
  94%
  17%
2010 2500240 53
  91%
  92%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500240 47 4% 0% 49% 34% 9% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500240 56 4% 4% 46% 30% 13% 4%
2017 2500240 48 4% 6% 27% 38% 13% 13%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500240 39 3% 8% 38% 23% 23% 5%
2015 2500240 38 3% 8% 45% 37% 5% 3%
2014 2500240 41 5% 17% 46% 22% 7% 2%
2013 2500240 53 0% 4% 32% 47% 4% 13%
2012 2500240 55 0% 5% 55% 31% 0% 9%
2011 2500240 59 2% 5% 42% 29% 5% 17%
2010 2500240 53 0% 6% 40% 45% 8% 2%