Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 7 57% 100% 43%
2016 6 100% 100% 0%
2013 12 100% 100% 0%
2012 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500247 7
  57%
  100%
  43%
2016 2500247 5
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500247 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500247 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500247 7 0% 0% 43% 14% 0% 43%
2016 2500247 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500247 12 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2012 2500247 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%