Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 53 75% 98% 23%
2018 71 85% 95% 11%
2017 66 68% 85% 20%
2016 74 76% 88% 14%
2015 76 66% 78% 16%
2014 88 73% 91% 20%
2013 71 70% 85% 17%
2012 67 85% 98% 13%
2011 53 79% 98% 19%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 53
  75%
  98%
  23%
2018 2500241 70
  86%
  95%
  10%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500241 65
  69%
  85%
  18%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500241 74
  76%
  88%
  14%
2015 2500241 76
  66%
  78%
  16%
2014 2500241 88
  73%
  91%
  20%
2013 2500241 71
  70%
  85%
  17%
2012 2500241 67
  85%
  98%
  13%
2011 2500241 53
  79%
  98%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 53 2% 9% 32% 32% 2% 23%
2018 2500241 70 6% 10% 34% 34% 4% 10%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500241 65 5% 8% 26% 31% 12% 18%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500241 74 1% 11% 27% 36% 11% 14%
2015 2500241 76 1% 3% 22% 39% 18% 16%
2014 2500241 88 3% 8% 39% 23% 7% 20%
2013 2500241 71 4% 17% 24% 25% 13% 17%
2012 2500241 67 4% 16% 45% 19% 1% 13%
2011 2500241 53 4% 28% 23% 25% 2% 19%