Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 49 84% 87% 4%
2018 56 86% 89% 4%
2017 57 89% 93% 4%
2016 59 88% 93% 5%
2015 59 95% 100% 5%
2014 70 94% 99% 4%
2013 67 97% 97% 0%
2012 61 92% 93% 2%
2011 51 94% 98% 4%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 49
  84%
  87%
  4%
2018 2500241 56
  86%
  89%
  4%
2017 2500241 57
  89%
  93%
  4%
2016 2500241 56
  88%
  92%
  5%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 59
  95%
  100%
  5%
2014 2500241 70
  94%
  99%
  4%
2013 2500241 67
  97%
  97%
  0%
2012 2500241 61
  92%
  93%
  2%
2011 2500241 51
  94%
  98%
  4%
2010 2500241 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 49 4% 4% 10% 65% 12% 4%
2018 2500241 56 0% 0% 38% 48% 11% 4%
2017 2500241 57 4% 4% 40% 42% 7% 4%
2016 2500241 56 2% 7% 29% 50% 7% 5%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 59 0% 2% 39% 54% 0% 5%
2014 2500241 70 6% 4% 53% 31% 1% 4%
2013 2500241 67 4% 6% 43% 43% 3% 0%
2012 2500241 61 7% 10% 28% 48% 7% 2%
2011 2500241 51 2% 2% 47% 43% 2% 4%
2010 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%