Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 8 75% 100% 25%
2018 21 95% 100% 5%
2017 44 98% 98% 0%
2016 42 95% 100% 5%
2015 40 92% 97% 5%
2014 41 93% 97% 5%
2013 27 96% 96% 0%
2012 30 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 8
  75%
  100%
  25%
2018 2500241 19
  95%
  100%
  5%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 43
  98%
  98%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 41
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 40
  92%
  97%
  5%
2014 2500241 41
  93%
  97%
  5%
2013 2500241 27
  96%
  96%
  0%
2012 2500241 30
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 8 13% 13% 13% 38% 0% 25%
2018 2500241 19 5% 0% 58% 32% 0% 5%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500241 43 7% 16% 63% 12% 2% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 41 5% 2% 56% 32% 0% 5%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 40 5% 23% 30% 35% 3% 5%
2014 2500241 41 0% 24% 54% 15% 2% 5%
2013 2500241 27 4% 30% 37% 26% 4% 0%
2012 2500241 30 7% 17% 30% 43% 0% 3%