Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 22 95% 100% 5%
2018 20 90% 100% 10%
2017 33 100% 100% 0%
2016 23 96% 96% 0%
2015 36 100% 100% 0%
2014 40 98% 98% 0%
2013 24 100% 100% 0%
2012 27 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 22
  95%
  100%
  5%
2018 2500241 17
  94%
  100%
  6%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2017 2500241 32
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 23
  96%
  96%
  0%
2015 2500241 36
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 40
  98%
  98%
  0%
2013 2500241 24
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 27
  100%
  100%
  0%
2011 2500241 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 22 5% 14% 59% 18% 0% 5%
2018 2500241 17 6% 24% 53% 12% 0% 6%
1353 45 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2017 2500241 32 3% 9% 47% 41% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 23 4% 13% 61% 17% 4% 0%
2015 2500241 36 3% 19% 61% 17% 0% 0%
2014 2500241 40 5% 3% 55% 35% 3% 0%
2013 2500241 24 8% 17% 38% 38% 0% 0%
2012 2500241 27 4% 19% 67% 11% 0% 0%
2011 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%