Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 95% 95% 0%
2018 27 89% 96% 7%
2017 32 91% 91% 0%
2016 39 85% 97% 13%
2015 44 91% 93% 2%
2014 37 81% 91% 11%
2013 44 100% 100% 0%
2012 29 93% 96% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500241 16
  94%
  94%
  0%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 26
  88%
  96%
  8%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 32
  91%
  91%
  0%
2016 2500241 39
  85%
  97%
  13%
2015 2500241 44
  91%
  93%
  2%
2014 2500241 37
  81%
  91%
  11%
2013 2500241 44
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 29
  93%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 16 6% 81% 0% 6% 6% 0%
2500501 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500241 26 4% 46% 31% 8% 4% 8%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500241 32 3% 31% 44% 13% 9% 0%
2016 2500241 39 3% 28% 38% 15% 3% 13%
2015 2500241 44 7% 32% 30% 23% 7% 2%
2014 2500241 37 5% 24% 38% 14% 8% 11%
2013 2500241 44 5% 11% 57% 27% 0% 0%
2012 2500241 29 3% 14% 66% 10% 3% 3%