Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 19 95% 100% 5%
2018 20 95% 95% 0%
2017 11 91% 100% 9%
2016 12 100% 100% 0%
2015 18 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 6 100% 100% 0%
2012 6 100% 100% 0%
2011 2 50% 50% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 19
  95%
  100%
  5%
2018 2500241 20
  95%
  95%
  0%
2017 2500241 8
  100%
  100%
  0%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2016 2500241 12
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 18
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 18
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2011 2500241 2
  50%
  50%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 19 5% 0% 63% 26% 0% 5%
2018 2500241 20 5% 5% 60% 25% 5% 0%
2017 2500241 8 13% 13% 50% 25% 0% 0%
1353 45 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2500241 12 8% 25% 25% 42% 0% 0%
2015 2500241 18 6% 39% 56% 0% 0% 0%
2014 2500241 18 6% 22% 44% 28% 0% 0%
2013 2500241 6 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2012 2500241 6 17% 33% 33% 17% 0% 0%
2011 2500241 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%