Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 35 94% 100% 6%
2018 19 95% 100% 5%
2017 12 58% 100% 42%
2016 10 100% 100% 0%
2015 12 75% 82% 8%
2014 9 67% 100% 33%
2013 20 75% 94% 20%
2012 18 83% 83% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 35
  94%
  100%
  6%
2018 2500241 17
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2017 2500241 10
  60%
  100%
  40%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500241 10
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 12
  75%
  82%
  8%
2014 2500241 9
  67%
  100%
  33%
2013 2500241 20
  75%
  94%
  20%
2012 2500241 18
  83%
  83%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 35 3% 31% 51% 9% 0% 6%
2018 2500241 17 6% 24% 35% 35% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500241 10 0% 0% 50% 0% 0% 40%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500241 10 10% 30% 20% 40% 0% 0%
2015 2500241 12 8% 33% 17% 17% 17% 8%
2014 2500241 9 11% 11% 44% 0% 0% 33%
2013 2500241 20 0% 15% 20% 40% 5% 20%
2012 2500241 18 6% 6% 17% 56% 17% 0%