Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 63 86% 93% 8%
2018 65 78% 84% 6%
2017 62 69% 78% 11%
2016 86 72% 91% 21%
2015 75 61% 72% 15%
2014 85 73% 78% 7%
2013 78 73% 81% 10%
2012 79 78% 85% 8%
2011 71 80% 89% 10%
2010 55 82% 90% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 63
  86%
  93%
  8%
2018 2500241 64
  78%
  83%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 62
  69%
  78%
  11%
2016 2500241 86
  72%
  91%
  21%
2015 2500241 75
  61%
  72%
  15%
2014 2500241 85
  73%
  78%
  7%
2013 2500241 78
  73%
  81%
  10%
2012 2500241 79
  78%
  85%
  8%
2011 2500241 71
  80%
  89%
  10%
2010 2500241 55
  82%
  90%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 63 5% 6% 17% 57% 6% 8%
2018 2500241 64 5% 2% 23% 48% 16% 6%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 62 0% 0% 19% 50% 19% 11%
2016 2500241 86 2% 5% 26% 40% 7% 21%
2015 2500241 75 0% 0% 16% 45% 24% 15%
2014 2500241 85 4% 0% 9% 60% 20% 7%
2013 2500241 78 4% 3% 22% 45% 17% 10%
2012 2500241 79 4% 4% 23% 48% 14% 8%
2011 2500241 71 3% 6% 21% 51% 10% 10%
2010 2500241 55 5% 0% 31% 45% 9% 9%