Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 17 94% 100% 6%
2017 24 100% 100% 0%
2016 20 95% 100% 5%
2013 12 100% 100% 0%
2012 21 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500250 15
  93%
  100%
  7%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 23
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 20
  95%
  100%
  5%
2013 2500250 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 21
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500250 15 7% 53% 33% 0% 0% 7%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 23 4% 13% 70% 13% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 20 5% 20% 70% 0% 0% 5%
2013 2500250 12 8% 0% 92% 0% 0% 0%
2012 2500250 21 0% 0% 43% 52% 0% 5%