Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 89 91% 92% 1%
2018 82 96% 99% 2%
2017 63 98% 100% 2%
2016 71 99% 99% 0%
2015 77 99% 99% 0%
2014 74 99% 100% 1%
2013 86 95% 98% 2%
2012 89 84% 93% 9%
2011 98 90% 92% 2%
2010 95 91% 92% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500250 89
  91%
  92%
  1%
2018 2500250 82
  96%
  99%
  2%
2017 2500250 62
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 71
  99%
  99%
  0%
2015 2500250 77
  99%
  99%
  0%
2014 2500250 74
  99%
  100%
  1%
2013 2500250 86
  95%
  98%
  2%
2012 2500250 89
  84%
  93%
  9%
2011 2500250 98
  90%
  92%
  2%
2010 2500250 95
  91%
  92%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500250 89 3% 0% 31% 56% 8% 1%
2018 2500250 82 0% 0% 38% 59% 1% 2%
2017 2500250 62 0% 0% 47% 52% 0% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 71 3% 0% 41% 55% 1% 0%
2015 2500250 77 1% 0% 55% 43% 1% 0%
2014 2500250 74 7% 1% 55% 35% 0% 1%
2013 2500250 86 5% 2% 58% 30% 2% 2%
2012 2500250 89 1% 3% 44% 36% 7% 9%
2011 2500250 98 4% 3% 46% 37% 8% 2%
2010 2500250 95 3% 1% 48% 38% 7% 2%