Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 103 92% 94% 2%
2018 85 82% 86% 5%
2017 67 90% 94% 4%
2016 76 92% 95% 3%
2015 80 90% 91% 1%
2014 69 94% 94% 0%
2013 83 93% 94% 1%
2012 77 84% 88% 4%
2011 71 96% 99% 3%
2010 92 92% 93% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500250 102
  92%
  94%
  2%
1355 12
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 84
  83%
  86%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500250 66
  91%
  94%
  3%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500250 76
  92%
  95%
  3%
2015 2500250 80
  90%
  91%
  1%
2014 2500250 69
  94%
  94%
  0%
2013 2500250 83
  93%
  94%
  1%
2012 2500250 77
  84%
  88%
  4%
2011 2500250 71
  96%
  99%
  3%
2010 2500250 92
  92%
  93%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500250 102 3% 0% 41% 47% 6% 2%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 84 2% 1% 35% 45% 13% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500250 66 3% 0% 20% 68% 6% 3%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500250 76 0% 1% 25% 66% 5% 3%
2015 2500250 80 3% 8% 20% 60% 9% 1%
2014 2500250 69 3% 4% 16% 71% 6% 0%
2013 2500250 83 2% 1% 27% 63% 6% 1%
2012 2500250 77 3% 0% 21% 61% 12% 4%
2011 2500250 71 1% 6% 45% 44% 1% 3%
2010 2500250 92 4% 8% 49% 32% 7% 1%