Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 94 96% 100% 4%
2018 76 95% 99% 4%
2017 63 98% 100% 2%
2016 67 97% 100% 3%
2015 74 97% 99% 1%
2014 75 99% 100% 1%
2013 81 96% 100% 4%
2012 87 85% 92% 8%
2011 95 91% 95% 4%
2010 92 91% 92% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500250 94
  96%
  100%
  4%
2018 2500250 76
  95%
  99%
  4%
2017 2500250 62
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 67
  97%
  100%
  3%
2015 2500250 74
  97%
  99%
  1%
2014 2500250 75
  99%
  100%
  1%
2013 2500250 81
  96%
  100%
  4%
2012 2500250 87
  85%
  92%
  8%
2011 2500250 95
  91%
  95%
  4%
2010 2500250 92
  91%
  92%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500250 94 4% 7% 77% 7% 0% 4%
2018 2500250 76 3% 9% 83% 0% 1% 4%
2017 2500250 62 5% 2% 66% 26% 0% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500250 67 3% 4% 52% 37% 0% 3%
2015 2500250 74 4% 0% 77% 16% 1% 1%
2014 2500250 75 4% 11% 51% 33% 0% 1%
2013 2500250 81 5% 10% 60% 21% 0% 4%
2012 2500250 87 5% 3% 49% 28% 7% 8%
2011 2500250 95 1% 0% 36% 54% 5% 4%
2010 2500250 92 2% 2% 20% 67% 8% 1%